Santahaminan Upseerikerho r.y.Teerisaaren saunaSantahaminan kerhoravintolaJäsenilleLinkkejä
Santahaminan Upseerikerho r.y:n säännöt
Upseerikerhon historiaa
Haluatko jäseneksi
Jäsenhakemuslomake
Yhteystiedot
Haluatko jäseneksi

Santahaminan Upseerikerhossa on kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä ja kannattavia jäseniä.

Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua Upseerikerhon toimintaan sekä kaikkiin Upseerikerhon ja kerhoravintolan tapahtumiin. Jäsenillä on oikeus liikkua Santahaminassa Teerisaaren saunaan sekä kerhoravintolaan.

Jäsenet ovat myös oikeutettuja säännöissä mainittuihin jäsenetuihin, kuten ilmaiseen viikottaiseen jäsensaunaan. Jäsen saa myös varata omia Teerisaaren saunavuoroja edulliseen jäsenhintaan.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua kerhon toimintaa ansiokkaasti tukeneita tai edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Varsinaisiksi jäseniksi kerhon hallitus voi hakemuksesta hyväksyä suomalaisia, vakinaisessa palveluksessa tai eronnut vakinaisesta palveluksesta (evp ) olevia upseereita sekä reservin (res) upseereita, vakinaisessa tai eronnut vakinaisesta palveluksesta (evp) olevia määräaikaisia
reservinupseereita, erikoisupseereita, sotilaspappeja ja opistoupseereita.

Kannattaviksi jäseniksi kerhon hallitus voi hakemuksesta hyväksyä myös muita maanpuolustustyötä tukevia henkilöitä, mikäli nämä ovat kahden varsinaisen jäsenen suosittelemia. Kannattavalla jäsenellä ei ole päätösvaltaa kerhon asioissa eikä häntä voi valita kerhon hallitukseen.


Jäseneksi liittyminen
Jäsenhakemuslomakkeen voit ladata ja tulostaa vasemmalta, valikossa olevasta linkistä Jäsenhakemuslomake -klikkauksen jälkeen lomake latautuu koneellesi ja aukeaa sieltä sovellutuksella 'Word', jonka jökeen voit.tulostaa ja täyttää lomakkeen.

Hakemus toimitetaan täytettynä kerhon hallituksen jäsenille, joko suoraan kerhoravintolaan tai lähetetään sähköpostitse skannattuna kerhon sähköpostiin upseerikerho@gmail.com. Jäsenhakemuslomakkeita on myös saatavilla Teerisaaren saunalla ja Santahaminan kerhoravintolassa.

Santahaminan Upseerikerhon
hallitus käsittelee jäsenhakemuksen hallituksen kokouksessa ja päättää jäseneksi hyväksymisestä. Kokouksen jälkeen hallitus lähettää  jäseneksi hyväksytyille tiedon jäsenyydestä lomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.


Käsittelemme jäsenhakemukset mahd. pian. 

Vuosikokous 31.3.2021 vahvisti vuodelle 2021 jäsenmaksuksi 20 euroa.

What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Santahaminan Upseerikerho r.y.Teerisaaren saunaSantahaminan kerhoravintolaJäsenilleLinkkejä